Har du spørgsmål ? / Do you have questions ?

Du er også velkommen til at kontakte os direkte på mail: udstilling@polarhund.dk

You are also welcome to contact us directly on mail: udstilling@polarhund.dk

Venligst bemærk: i dagene 6-9/9 besvares mails ikke

Please note: during the days 6th-9th Sept. the emails will not be answered